K prístupu k funkcionalite stránky sa treba prihlásiť univerzitnými identifikátormi.