cis logo server

Centrum informačných služieb (CIS UJS) je organizačnou súčasťou UJS. Jeho úlohou je zabezpečovanie prevádzky a rozvoja IKT infraštruktúry univerzity. Do jeho pôsobnosti patrí okrem iných optická chrbticová sieť, káblové a bezdrôtové miestne siete, dátové centrum založené na báze technológie VMware, drvivá väčšina informačných systémov, prenosné a stolné počítače univerzity a systém kancelárskych telefónov, ďalej študentské, učiteľské a zamestnanecké preukazy a oficiálne webstránky UJS a jej súčasti. CIS prevádzkuje komárňanský uzol Slovenskej akademickej dátovej siete SANET. Tento uzol pripája na Internet nielen budovy univerzity samotnej, ale aj niekoľko tunajších neziskových organizácií a stredných škôl. Priebežne prijímame a vybavujeme podnety používateľov k  spravovaným IKT zariadeniam, riešeniam a informačným systémom. 

 

K prístupu k funkcionalite stránky sa treba prihlásiť univerzitnými identifikátormi.