Vážený uchádzač,

snahou Univerzity J. Selyeho  je vystaviť študentský preukaz už pri zápise študenta na štúdium. Študenti, zapísaní na denné štúdium majú možnosť  vybrať si  z dvoch druhov kariet

  1. Študentská karta s logom univerzity
  2. Študentská karta s logom ISIC a logom univerzity

Obidve karty potvrdzujú status študenta a umožňujú vstup do priestorov univerzity. Taktiež obidve karty umožňujú využitie študentských zliav v autobusovej a vlakovej doprave na celom území SR.

Karta s logom ISIC  je jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Viac o výhodách nájdete tu.

https://isic.hu/
http://isic.sk/

Členský poplatok za ISIC licenciu je 10 € a preto celkové náklady na vystavenie takého preukazu sú 10+10=20 €.

Platnosť preukazu ISIC je jeden rok a je možné ju predĺžiť zakúpením prolongačnej známky v hodnote 10 € pri zápise na ďalší akademický rok.